Spektakl Teatru Forum nie ma dobrego zakończenia. Zawsze kończy się sytuacją, która wydaje się być bez wyjścia, kończy się kryzysem bohatera.

 

Jeśli takie zakończenie wywołuje niezgodę widza, który oglądając spektakl, widzi sieć uwikłań protagonisty, to znaczy, że Teatr Forum spełnił swoją rolę.

Wywołał dyskomfort, poczucie niesprawiedliwości, brak akceptacji, smutek, złość, a wraz z nią chęć działania i zmiany.

To moment, w którym Teatr Forum zaprasza widza, a raczej Widzo-aktora do współdziałania.

Ze spektaklu Forum widz ma wyjść z pragnieniem podjęcia próby przekraczania własnych granic oraz z chęcią zmiany krzywdzącej rzeczywistości.

 

W rzeczywistości Teatr Uciśnionych nie ma końca, ponieważ wszystko, co się w nim dzieje, musi rozciągać się na życie...

Augusto Boal

Categories: