Protagonista to główny bohater spektaklu Teatru Forum. W jego postaci ogniskuje się opresja, której doświadcza z różnych źródeł. Wskutek tego wycofuje się, popełnia błędy, staje się bierny, zastraszony, nie mówi nikomu, zamyka się w sobie, nie wie, jak polepszyć swoją sytuację i do kogo zwrócić się o pomoc. Czasem wdaje się w niekorzystne lub niebezpieczne dla siebie sytuacje, które doprowadzają go do kryzysu. Opresja, której doświadcza, czasem jest niewidoczna i trudno ją rozpoznać.
Poprzez działania uczestników spektaklu, widzów, którzy utożsamiają się z głównym bohaterem, protagonista próbuje sobie z nią radzić.
Formuła Teatru Forum, z możliwością wejścia widza na scenę i pokazania, jak zachowałby się w danej sytuacji na miejscu protagonisty, przenosi poczucie odpowiedzialności za jego losy, a tym samym za nasze własne wybory, na wszystkich uczestników debaty.

Celem Teatru Forum jest zachęcenie do autonomicznej aktywności, uruchomienie procesu, pobudzenie kreatywności transformacyjnej, przemiana widzów w protagonistów.

Augusto Boal

Categories: