Celem Teatru Forum jest uczynienie widzo-aktorów współodpowiedzialnymi za posunięcia i decyzje protagonisty.
Często widzowie po obejrzeniu spektaklu zapytani, kto lub co powoduje problem protagonisty, wskazują na opresorów – nauczyciela, szefa, przemocową grupę rówieśniczą. Wykluczenie tych osób rozwiązałoby problem protagonisty.

Jednak to protagonista jest odpowiedzialny za swój los. Chociaż podlega opresji, chociaż budzi nasze współczucie i chcielibyśmy zmienić rzeczywistość wokół niego na lepsze, to jednak może to zrobić tylko on sam. Może też mu pomóc w tym widownia, identyfikując się z nim, działając w jego imieniu, biorąc sprawy w swoje ręce, wreszcie – wchodząc w rolę protagonisty i pokazując inne rozwiązania sytuacji.

Categories: