Dla Augusto Boala bliska była idea tworzenia sztuki dla biednych, wykluczonych, żyjących na obrzeżach miast, w favelach, na wsiach, dla robotników, chłopów, bezrobotnych i bezdomnych. Sztuki, które przygotowywał ze swoim zespołem, miały swoim tematem zbliżać się do ich rzeczywistości.
Widownia szczerze i żywo reagowała na przedstawione na scenie wszelkie przekłamania dotyczące ich życia. Boal brał sobie do serca te komentarze i zaczął zmieniać spektakle, natomiast żywe komentowanie spektaklu uznał za przejaw wolności, równości i demokracji, zgodnie z którymi każdy ma prawo do zabrania głosu i wypowiedzenia się. Teatr Boala stał się zatem przestrzenią dialogu i poszukiwania rozwiązań problemów społecznych, angażującym członków danej społeczności i aktywizującym ich do działania.

 

Teatr powinien być sztuka dostępną dla wszystkich, powinien służyć ludziom, być przestrzenią do ćwiczenia życia, do ćwiczenia zmiany.
Augusto Boal

Categories: