Joker to osoba, która prowadzi całą sesję Forum. Nawiązuje kontakt z widzami, zaprasza ich do interakcji, dokonuje ich przemiany w widzo-aktorów, pobudza do dialogu po to, by po obejrzeniu pierwszego spektaklu zaczęli dyskutować o historii, która wydarzyła się na scenie, a podczas drugiego odsłonięcia, by zatrzymywali spektakl, interweniowali i szukali rozwiązań.
Joker przełamuje barierę między widownią i sceną, tworząc wspólną przestrzeń dialogu.

Joker to figura neutralna, nieoceniająca, dopuszczająca różne głosy i rozwiązania proponowane przez widzo-aktorów.

Categories: