W pracy nad spektaklem Teatru Forum wykorzystuje się dramę. To metoda pracy z grupami, która opiera się na technikach teatralnych. By uczestniczyć jednak w warsztatach i tworzyć spektakl Teatru Forum nie trzeba mieć zdolności aktorskich.
Drama bazuje na naturalnej umiejętności każdego człowieka do wchodzenia w role i ćwiczeniu różnych sytuacji życiowych w „płaszczu fikcji”. Pozwala to na wypróbowywanie swoich możliwości i swoich reakcji w zetknięciu z trudnym problemem czy w relacji z inną osobą. Dzięki „byciu w roli” możliwe jest przyglądanie się różnym sytuacjom z różnych perspektyw, z perspektywy roli i z własnej perspektywy.

Drama jest metodą, która oprócz integrowania grupy, budowania wzajemnego zaufania, pobudzania kreatywności, uruchamia refleksję na temat trudnych, problematycznych doświadczeń grupy oraz i pytanie, jak to doświadczenie bycia w świecie fikcji możemy przełożyć na realne życie.

Categories: