Spektakl Teatru Forum odgrywany jest dwukrotnie. Pierwszy raz, by widzowie zapoznali się z historią opresji i drugi raz, by mogli reagować i interweniować na scenie w momentach, w których czują niezgodę na zastaną rzeczywistość oraz na posunięcia i wybory protagonisty.
To właśnie interwencje sprawiają, że widzowie stają się widzo-aktorami, aktywnymi uczestnikami debaty Forum, a tym samym aktywnymi ludźmi, obywatelami.

 

Wszyscy jesteśmy aktorami: być obywatelem to nie znaczy tylko - żyć w społeczeństwie, to je zmieniać.

Augusto Boal

Categories: