Najważniejszą funkcją Teatru Forum jest empowerment czyli wzmacnianie.

Dialog, debata, możliwość reagowania i możliwość wpływania na swoje wybory i swoje decyzje jest motorem zmiany. Wzmacnia poczucie sprawstwa, samorealizacji i daje siłę do walki w swojej sprawie.

Categories: