Antagonista czyli Opresor to osoba lub grupa osób, która kieruje swoje agresywne czy przemocowe zachowania do Protagonisty. To ktoś, kto wyśmiewa, przezywa, dokucza, gnębi, wyklucza, nie daje zrozumienia, wsparcia, nie słucha, lekceważy, nie pomaga.

Opresor to także postać złożona, z dylematami, poddawana opresji z innego źródła, czasem nieświadoma do końca wagi swoich działań. Teatr Forum nie zajmuje się opresorem, tylko opresjonowanym. Jego chce wzmocnić, by miał siłę wziąć swoje sprawy w swoje ręce.

Categories: