Oferta

OFERTA WSPÓŁPRACY

Wykorzystując metodę dramy, Teatru Forum i arteterapii podejmujemy działania, których celem jest wspieranie wychowania świadomego i zaangażowanego społeczeństwa, wspieranie praw człowieka, wielokulturowości, twórczości i rozwoju psychospołecznego obywateli, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze ambicje wiążą się też z upowszechnianiem metody dramy i Teatru Forum oraz zrzeszaniem i edukowaniem krakowskiego środowiska praktykującego te metody.
Jesteśmy otwarte na współprace z rodzicami i ich pociechami, z miłośnikami dramy i Teatru Forum, z przedszkolami, ze szkołami oraz innymi organizacjami, które podzielają nasze idee.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ;


Warsztaty rozwojowe, które oparte są o metodę dramy, Teatru Forum, improwizacji i storytellingu. Narzędzia te służą prowadzącym trenerkom do stworzenia takiej sytuacji kontaktu ze sobą, by uczestnicy i uczestniczki w jak najbardziej spontaniczny i naturalny sposób mogli przyjrzeć się sobie, swoim odruchom, myślom, emocjom. Celem tych warsztatów jest przyglądnięcie się sobie, zwiększenie samoświadomości oraz refleksja.
Tematy tych warsztatów mogą być różnorodne i przeznaczone dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowe, zrealizowane tematy warsztatów:

 • W poszukiwaniu siebie.
 • Wzorce kobiecości.
 • Macierzyństwo. Tacierzyństwo czy ojcostwo. O paradygmacie nowych ról rodzicielskich.
 • Czym jest macierzyństwo dzisiaj?
 • Pochwała błędu.
 • Ja w emocjach.
 • Otwieracz

Warsztat wspierający uważny dialog w relacji dziecko – rodzicTo cykl czterech warsztatów adresowanych do rodziców i ich dzieci, którego celem jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na komunikację w relacji: dziecko – rodzic, na postawę, jaką przyjmujemy, kiedy obserwujemy u naszych dzieci sposób przeżywania trudnych emocji, a także na to, w jaki sposób my – rodzice komunikujemy dzieciom o naszych emocjach.
Warsztaty mają na celu „wzięcie emocji pod lupę”, przyjęcie postawy akceptującej wobec świata uczuć oraz przyglądnięcie się i korygowanie naszego podejścia w codziennej komunikacji z dziećmi, ze sobą, z innymi ludźmi.
Tematy czterech warsztatów:

Cykl warsztatów dla RODZICÓW Cykl warsztatów dla DZIECI
I Emocje u rodzica i dziecka – czujemy, rozpoznajemy i rozumiemy. Czuje, rozpoznaje i wyraża uczucia.
II Słucham i słyszę – chcę zrozumieć. Mówi czego potrzebuje.
III Współpraca – wspólne szukanie rozwiązań. Szuka rozwiązań.
IV Co zamiast karania – wsparcie w uczeniu brania odpowiedzialności.  Decyduje i ponosi konsekwencje.

Spotkania odbywają się w następujący sposób: 1 godz. – warsztaty dla dzieci (np. w grupie przedszkolnej), 2,5 godz. warsztaty dla rodziców.
Warsztaty takie mogą być realizowane w grupach przedszkolnych.


Warsztaty szkoleniowe: KOMUNIKACJA W ZESPOLE
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji w zespole, w tym: umiejętności prezentowania swoich pomysłów i potrzeb oraz empatycznego przyjmowania propozycji; umiejętności przekazywania cennych informacji zwrotnych; umiejętności wspólnego, partnerskiego podejmowania wyzwań i rozwiązywania trudności; umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktu.

Program warsztatów:

 1. Co to jest zespół i jak ulepszyć pracę w zespole?
 2. Wspólne cele a efektywność zespołu.
 3. Zasady efektywnej komunikacji.
 4. Aktywne słuchanie i skuteczne zadawanie pytań.
 5. Komunikacja niewerbalna.
 6. Rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat prowadzony jest metodą dramy, wykorzystuje improwizację, burzę mózgów i gry szkoleniowe.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY