Zapraszamy na 3 sesje Pytań i Odpowiedzi,
które odbędą się odpowiednio:

13 stycznia 2022 roku o godzinie 19

Aby dodać sesję do kalendarza, prosimy skorzystać z poniższego przycisku:
Dodaj do kalendarza

2 lutego 2022 roku o godzinie 19

Aby dodać sesję do kalendarza, prosimy skorzystać z poniższego przycisku:
Dodaj do kalendarza

10 lutego 2022 roku o godzinie 19

Aby dodać sesję do kalendarza, prosimy skorzystać z poniższego przycisku:
Dodaj do kalendarza