Do udziału w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka zapraszamy osoby  związane z organizacjami oraz instytucjami edukacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi mające kontakt z młodzieżą różnych narodowości.
Uczestnicy projektu stworzą dwuosobowe zespoły (np. nauczyciel + asystent międzykulturowy), w ramach których będą pracować w wybranych przez siebie placówkach. Umiejętności teatralne nie są wymagane.

Wymagania formalne

Przynajmniej jedna osoba w zespole musi:
· być związana formalnie z organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych,
· mieć doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami młodzieżowymi.

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia chęci udziału w projekcie przyjmujemy do 11.02.2022 r. włącznie.

Lista przyjętych uczestników i uczestniczek zostanie opublikowania po zakończeniu rekrutacji, 14.02.2022 r.

Dokumenty

Regulamin projektu.
Załącznik nr. 1 – Opis i harmonogram.

Masz pytania?

Zapraszamy na Sesję pytań i odpowiedzi o projekcie:
13.01.2022 r. godz. 19
Dodaj do kalendarza
02.02.2022 r. godz. 19
Dodaj do kalendarza
10.02.2022 r. godz. 19
Dodaj do kalendarza

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Katarzyna Rynkowska
Asystentka ds. szkoleniowych

  • poniedziałek-środa: godz. 14.00-18.00
  • czwartek-piątek: 10.00-14.00

tel. 505 111 235
e-mail: rekrutacja@kurdybanek.com