Fundacja Kurdybanek została zaproszona przez Fundację Inkubator Innowacji do współtworzenia spektaklu Teatru Forum w temacie wpływu komunizmu na życie jednostki w czasach PRL. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu: „The Price of Freedom and Democracy” finansowanego przez program Europa dla Obywateli.

Warsztaty Teatru Forum realizowane będą w dniach 20 – 25 września 2021 r. w Krakowie. Formuła Teatru Forum zakłada pracę nad spektaklem na temat demokracji i praw obywatelskich podczas 5 dni warsztatów dramowych, a następnie, 25 września o godzinie 18:00, wystawienie spektaklu dla lokalnej społeczności.

Teatr Forum to metoda dramowa, wywodząca się z Teatru Uciśnionych brazylijskiego reżysera Augusto Boala. Kluczowe wartości tej metody opierają się na demokratyczności całego procesu teatralno-dramowego, w którym widzo-aktorzy biorą udział w „grze”, stając się aktywnymi twórcami własnego losu, zdolnymi zakwestionować zastany porządek i działać na rzecz zmian. Te wartości chcemy wcielać w życie, edukując młodych ludzi w kierunku większej świadomości społecznej.

Teatr Forum jest z jednej strony działaniem, które wzmacnia grupy dyskryminowane, poprzez wspólne odczucie niesprawiedliwości i niezgody na nią, a z drugiej poprzez odgrywanie improwizowanych sytuacji opresyjnych staje się swoistą próbą generalną do zmiany społecznej.

Warsztaty prowadzą:
Wioletta Szuba – certyfikowana trenerka dramy, arteterapeutka, pedagożka, właścicielka firmy edukacyjnej Karimba Teatr Drama Arteterapia, założycielka i Członkini Zarządu Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, w której tworzy i realizuje projekty społeczne wykorzystujące dramę i Teatr zaangażowany społecznie: lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe w tematyce przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji: https://www.kurdybanek.com/o-nas/

Michał Maciejak – wykładowca akademicki, pedagog, certyfikowany arteterapeuta w zakresie dramaterapii, Dramterapeuta w trakcie certyfikacji, superwizor i trener dramy oraz autor i realizator programów profilaktycznych. Ponad piętnaście lat pomaga swoim klientom tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych  i szkoleniowych liczące ponad 7500 godzin. Współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, ONZ, Caritas, Centralnym Domem Technologii, NGO, Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+, Firmami, Wydawnictwami, Uczelniami, Szkołami na terenie całej Polski, Samorządami, Kuratorami. Więcej informacji: https://www.michalmaciejak.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Naszym założeniem jest to, że nie trzeba być aktorem/aktorką, by tworzyć teatr.
Prosimy o zgłoszenia poprzez formularz: https://form.jotform.com/212323527158351

Warsztaty odbędą się w Centrum Młodzieży im. dr.Henryka Jordana przy ulicy Krupniczej 38 w dniach 20 – 24 września w godz. 8-16. Spektakl (w tym próba generalna) 25 września w godz. 10 – 20.

 

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.