Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja uczestniczy w charakterze partnera w międzynarodowym projekcie partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus +. Koordynatorem projektu jest Centrum Kultury Tresnjevka z Zagrzebia. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

Educathe+ Expander (E+EX) opiera się na dobrych praktykach i przeprowadzonych warsztatach Grundtviga Educathe (2013) oraz Educathe+ KA2 Strategic Partnership (2015-2017). Jego celem jest rozpowszechnianie tych praktyk wśród państw UE i państw partnerskich.

Podobnie jak jego poprzednicy, E+EX skupia nowe organizacje, które wykorzystują praktyki Teatru Edukacyjnego (ET) w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W E+EX partnerzy spotykają się, aby: dzielić się swoimi praktykami, dokumentować je i rozwijać nowe; zwiększać widoczność osób z niepełnosprawnością i ich umiejętności w społeczeństwie oraz na rynku pracy; wzmacniać pozycję i potencjał osób niepełnosprawnych. Cele te osiągnięte zostaną dzięki Modelowi Dramatycznego Działania (Drama-Action Model – DAM), który jest  metodologią opracowaną przez socjologa dr. sc. Hromatko i wykorzystywaną we wszystkich działaniach „Ruchu Edukacyjnego”. DAM to ramy socjologii publicznej, które wprowadzają i łączą praktyki i korzyści edukacyjne sztuk performatywnych (zwłaszcza ET) z empirycznymi badaniami interdyscyplinarnymi i edukacją pozaformalną – w celu osiągnięcia integracyjnej, holistycznej, trwałej i opartej na empirycznych podstawach zmiany społecznej.

W ciągu 25 dni, podczas 5 międzynarodowych warsztatów partnerzy przeprowadzą 60 mobilności (w równej liczbie: 20 przez osoby niepełnosprawne, 20 przez ich asystentów i 20 przez edukatorów). Uczestnicy będą wspólnie pracować i dzielić się innowacyjnymi praktykami oraz opracują 5 wspólnych wystąpień publicznych w celu zaprezentowania integracji, rozpowszechnienia wyników E+EX oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy – a wszystko to przy jednoczesnym rozwijaniu wśród uczestników kluczowych kompetencji UE („miękkie umiejętności”).

Występy zakończą się 5 debatami publicznymi z udziałem wykonawców, organizatorów, mediów i publiczności. Jako takie, spektakle E+EX , staną się miejscami spotkań, w których osoby z niepełnosprawnością i reszta społeczeństwa będą współdziałać w debacie publicznej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów i promowaniu pozytywnej roli UE w zapobieganiu dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Aby zwiększyć nasz wpływ i potencjał rozpowszechniania, nasze spektakle będą transmitowane na żywo, nagrywane i rozpowszechniane online za pośrednictwem stron internetowych partnerów, mediów społecznościowych, istniejących sieci Educathe i edukatorów. Poza relacjami audiowizualnymi, partnerzy zajmą się produkcją materiałów edukacyjnych z każdego z wydarzeń partnerskich.

W związku z tym, działania E+EX przyczynią się do powstania (lub dalszego rozwoju) konkretnych wyników edukacyjnych: bezpłatnej platformy internetowej (repozytorium E+ Toolbox z przykładami dobrych praktyk), Podręcznika E+ (5); oraz edukacyjnych filmów wideo E+ (5). Wyniki naszego partnerstwa będą rozwijane w równym stopniu przez wszystkich partnerów i będą obejmować praktyki, doświadczenia i metodologie, które partnerzy wnieśli do projektu jako swój własny wkład. W ten sposób partnerzy wniosą swój wkład do bezpłatnej bazy danych Educathe dotyczącej praktyk teatralnych w zakresie zatrudnialności osób niepełnosprawnych.

Wreszcie, E+EX jest długoterminowym zobowiązaniem, które zostało ustanowione w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z nimi pracujących oraz polityki UE. Mianowicie, partnerstwo to stanowi odpowiedź na strategię UE w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności określoną w „Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020″: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier” i pomaga w usuwaniu barier społecznych i rynku pracy.

PEŁNA NAZWA: Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji i zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
AKRONIM: EDUCATHE+ EXPANDER (E+EX)
NUMER PROJEKTU: 2019-1-HR01-KA204-060833
CZAS TRWANIA: 1 grudnia 2019 r. – 31 lipca 2021 r. (20 miesięcy)
KOORDYNATOR: Centrum Kultury Trešnjevka (CeKaTE) z Zagrzebia w Chorwacji (strona internetowa: www.cekate.hr)
KOORDYNATOR PARTNERSTWA: dr.sc. Ivan Hromatko
AGENCJA NARODOWA: Agencja ds. Mobilności i Programów UE (http://www.mobilnost.hr)
PARTNERZY:
– Associacao Vo’Arte z Lisabon, Portugalia (strona internetowa: www.voarte.com)
– Zavod TRI z Škofja Loka, Słowenia (strona internetowa: www.zavod-tri.org)
– Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek z Krakowa, Polska (strona internetowa: www.kurdybanek.com)
– Równości Kobiet i Mężczyzn ze Skopje w Macedonii Północnej (strona internetowa: http://www.sozm.org.mk)
PRIORYTETY:
Zgodnie z programem Erasmus+ partnerstwo to obejmuje trzy główne priorytety w dziedzinie edukacji pozaformalnej:
– EDUKACJA DORADCZA: poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów i innych pracowników którzy wspierają uczących się dorosłych
– Integracja społeczna
– Wspieranie edukatorów
DZIAŁANIA I WYNIKI:
– 5 międzynarodowych działań edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych (warsztaty LTT) dla edukatorów, osób niepełnosprawnych i asystentów
– 3 międzynarodowe spotkania projektowe (TPM) dla kierowników projektów
– 5 występów na żywo przed publicznością
– 5 transmisji na żywo publikowanych w Internecie
– 5 publicznych debat na temat statusu osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz osób z nimi pracujących
– 60 mobilności, z formułą równości „20-20-20” (osoby niepełnosprawne – asystenci – edukatorzy) – skoncentrowaną na podnoszeniu ich kompetencji kluczowych, „miękkich umiejętności”, wzmacnianiu pozycji i motywowaniu uczestników na rynku pracy
– bezpłatna platforma internetowa (repozytorium E+ Toolbox z przykładami dobrych praktyk),
– 5 Podręczników E+ (publikacje dla edukatorów)
– 5 Filmy edukacyjne E+

JAK UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU?
Do Państwa dyspozycji jest kilka kanałów:
– strona internetowa projektu: https://cekate.hr/program/educathe-expander/ (język chorwacki i angielski)
– Portale społecznościowe:
– Facebook: @cekate.hr i fb.me/educathe.expander
– Instagram: @cekate.hr
– Twitter: @cekate_zg
Hashtag: #e+expander, #cekate, #cekateeu

W przypadku wszelkich pytań dotyczących projektu oraz w celu zarejestrowania się na newsletter, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem ihromatko@cekate.hr. (język angielski lub chorwacki lub kontakt przez naszą fundację)

Partnerstwo to jest finansowane przez program Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu „Erasmus+”.

Szczegółowe informacje o tego typu projektach można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Narodowej programu Erasmus +: https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.