Wioletta SzubaWioletta Szuba – w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka koordynatorka merytoryczna projektu oraz trenerka dramy i Teatru Forum
▻ założycielka i członkini zarządu Fundacji Kurdybanek
▻ certyfikowana trenerka dramy i Teatru zaangażowanego społecznie
▻ przeprowadziła kilkanaście debat Teatru Forum
▻ autorka kursu dramy
▻ współautorka programu profilaktycznego z obszaru promocji zdrowia psychicznego “Bajki o emocjach”, który realizuje na terenie krakowskich placówek edukacyjnych

Anna ĆwiklińskaAnna Ćwiklińska – w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka koordynatorka ds. promocji i komunikacji oraz trenerka Teatru Forum
członkini zarządu Fundacji Kurdybanek
koordynatorka i realizatorka licznych projektów prospołecznych
psycholożka, arteterapeutka i psychoterapeutka w nurcie Gestalt
trenerka kompetencji społecznych i Teatru Forum
aktualnie zawodowo, jako psychoterapeutka, wspiera dzieci i młodzież w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Olkuszu

Katarzyna RynkowskaKatarzyna Rynkowska – w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka asystentka ds. szkoleń
▻ aktywnie działa w Fundacji Kurdybanek
▻ kulturoznawczyni
▻ animatorka kultury, Organizatorka Społeczności Lokalnych
▻ realizuje projekty artystyczne i społeczno-edukacyjne
▻ dotychczas prowadziła warsztaty psychoedukacyjne, teatralne, muzyczne na terenie krakowskich placówek edukacyjnych realizuje program profilaktyczny z obszaru promocji zdrowia psychicznego Bajki o emocjach

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska – w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka trenerka antydyskryminacyjna i wykładowczyni
▻ psycholożka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna
▻ pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
▻ zajmuje się kwestiami przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom zarówno w pracy naukowej, jak i aplikacyjnej
▻ posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i warsztatów wrażliwości kulturowej
▻ jest autorką lub współautorką wielu publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych
▻ członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Aleksandra Zapolska w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka trenerka warsztatu nt. procesów adaptacyjnych i integracji oraz konsultantka merytoryczna spektakli i interwencji
▻ działaczka społeczności ukraińskiej, koncentrująca się na działaniach rzeczniczych, przeciwdziałania dyskryminacji, budowaniu koalicji pomiędzy mniejszościami i migrantami, włączania i wsparcia migrantów
▻ współzałożycielka Fundacji Zustricz
▻ członkini Zespołu Interdyscyplinarnego przy Prezydencie ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków
▻ koordynatorka licznych projektów dotyczących integracji mniejszości i migrantów ukraińskich, a także współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce
▻ współautorka raportów: Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców (2018), Analizy sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje (2019), Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii (2020)
▻ nominowana w 2019 roku przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody Złote Wachlarze

Paweł Grzesik w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka jest reżyserem.
▻ reżyser, instruktor teatralny
▻ trener biznesu
▻ coach
▻ metodolog szkoleniowy
▻ właściciel firmy szkoleniowej, dla której opracował autorską metodę szkoleniową technikami teatralnymi Re-Aktor
▻ założyciel Teatru Wspólny, dyrektor Teatru 1eden
▻ dotychczas wyreżyserował 43 spektakle teatralne