Do udziału w projekcie Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka zapraszamy osoby z Małopolski aktywne w środowiskach, w których przebywają dzieci i młodzież różnych narodowości, w tym:

  • opiekunów i wychowawców, asystentów międzykulturowi;
  • psychologów i pedagogów;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających migrantów;
  • kadrę pedagogiczną i dyrektorów szkół i internatów z terenu Małopolski;
  • studentów i absolwentów kierunków takich jak np. psychologia, pedagogika, praca socjalna;
  • osoby pracujące z grupami zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Uczestnicy projektu stworzą dwuosobowe zespoły (np. nauczyciel + asystent międzykulturowy), w ramach których będą pracować w wybranych przez siebie placówkach.
Umiejętności teatralne nie są wymagane.

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dysponujemy dwoma wolnymi miejscami w projekcie.
Zgłoszenia chęci udziału w projekcie przyjmujemy do 10.03.2022 r. włącznie.

Z osobami przyjętymi do projektu będziemy kontaktować się osobiście.

Dokumenty

Regulamin projektu.
Załącznik nr. 1 – Opis i harmonogram.

Masz pytania?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Katarzyna Rynkowska
Asystentka ds. szkoleniowych

  • poniedziałek-środa: godz. 14.00-18.00
  • czwartek-piątek: 10.00-14.00

tel. 505 111 235
e-mail: rekrutacja@kurdybanek.com