I etap projektu:
SZKOLENIE Teatr Forum w temacie integracji

Szkolenie z metody Teatru Forum obejmuje dziewięć zjazdów prowadzonych przez dwie trenerki Teatru Forum, trenerkę warsztatu antydyskryminacyjnego oraz ekspertkę w obszarze adaptacji dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Miejsce realizacji:

 • szkolenie stacjonarne w Krakowie
 • szkolenie online na platformie Google Meet

Termin: luty – sierpień 2022 r.

Program szkolenia
I zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 26-27 luty 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Instytut Psychologii UJ przy ul. R. Ingardena 6 w Krakowie

Temat: Wprowadzenie do projektu

 • Założenia projektu.
 • Integracja uczestników i uczestniczek.
 • Formuła dramy i Teatru Forum (praca metodą dramy jako wprowadzenie do TF).
 • Wykład interaktywny: Szok kulturowy i procesy adaptacyjne młodzieży ukraińskiej oraz ich sytuacja w szkołach – aspekt psychologiczny, przejawy dyskryminacji (prow. Aleksandra Zapolska, Fundacja Zustricz).
 • Wykład i warsztat: Podstawowe kwestie związane z migracjami, etnocentryzmem oraz zagadnienia wrażliwości kulturowej, przełamywanie barier kulturowych, wspieranie młodzieży w procesach adaptacyjnych i integracyjnych (prow. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, UJ, Instytut Psychologii).

Praca własna w środowiskach lokalnych edukatorów i edukatorek (działania lokalne):

 • przekazanie młodzieży ankiet dotyczących postrzegania osób różnych narodowości w środowiskach rówieśniczych,
 • przygotowanie wniosków z ankiet do pracy na kolejnym zjeździe.
II zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 12-13 marca 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Instytut Psychologii UJ przy ul. R. Ingardena 6 w Krakowie

Temat: Drama i Teatr Forum

 • Rozgrzewki dramowe.
 • Od Teatru Obrazu do Teatru Forum.
 • Pojęcie opresji i opracowanie tematu dyskryminacji.
 • Praca z historiami dotyczącymi przejawów dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe.
III zjazd (szkolenie online na platformie Google Meet)
Termin: 26 marca 2022 r., godz. 9-13

Temat: Teatr Forum i wnioski z ankiet nt. przejawów dyskryminacji

 • Teatr Forum jako interwencja społeczna – wykład o idei i metodzie.
 • Wnioski z ankiet: perspektywa młodzieży nt. przejawów dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe.
IV zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 9-10 kwietnia 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Instytut Psychologii UJ przy ul. R. Ingardena 6 w Krakowie

Temat: Warsztaty Teatru Forum

 • Praca z historiami opresji.
 • Budowanie postaci: Protagonista/Antagonista.
 • Budowanie scen i spektaklu (kolektywna kreacja).
V zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 23-24 kwietnia 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Instytut Psychologii UJ przy ul. R. Ingardena 6 w Krakowie

Temat: Warsztaty Teatru Forum (przygotowanie spektaklu)

 • Praca nad dwoma spektaklami (scenariusze, pogłębianie postaci i scen).
 • Praca z konsultantami merytorycznymi oraz z reżyserem.
 • Interwencje.
 • Rola Jokera.
VI zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 7-9 maja 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie

Temat: Warsztaty Teatru Forum (przygotowanie spektaklu)

 • Dwie sesje Teatru Forum: przedstawienie spektaklu + debata z udziałem widzo-aktorów (młodzieży z krakowskich szkół średnich).
VII zjazd (szkolenie online na platformie Google Meet)
Termin: 21 maja 2022 r., godz. 9 -15

Temat: Podsumowanie warsztatów Teatru Forum

 • Podsumowanie szkolenia i sesja Teatru Forum
VIII zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 11-12 czerwca 2022 r., godz. 9 -17
Miejsce: Instytut Psychologii UJ przy ul. R. Ingardena 6 w Krakowie

Temat: Warsztat Prawa człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji (prow. dr Joanna Grzymała -Moszczyńska)

 • Mechanizmy towarzyszące wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji,
 • Zdobywanie umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na przejawy nierównego traktowania,
 • Zagadnienia odpowiadające na potrzeby edukatorów i edukatorek w tym temacie.
IX zjazd (szkolenie stacjonarne w Krakowie)
Termin: 26 sierpnia 2022 r., godz. 16-19; 27-28 sierpnia 2022 r., godz. 9-17
Miejsce: Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie

Temat: Przygotowanie do działań lokalnych

 • Opracowanie planu działań lokalnych, czyli pracy własnej edukatorów i edukatorek z młodzieżą nad przygotowaniem spektakli Teatr Forum.
 • Ustalenie współpracy superwizyjnej trenerek Teatru Forum z edukatorami i edukatorkami.

II etap projektu:
SEMINARIUM ONLINE z pokazem spektaklu Teatru Forum

Miejsce: Transmisja z Krakowa przez platformę Google Meet
Termin: 27 sierpnia 2022 r., godz. 13 – 18

Program seminarium:

 • Prezentacja założeń projektu.
 • Dyskusja i panel ekspercki na temat wykorzystania Teatru Forum jako metody wspierającej pracę z młodzieżą w obszarze dyskryminacji i praw człowieka, inicjowanie i zarządzanie procesem integracji, praca w zróżnicowanym kulturowo środowisku.
 • Prezentacja spektaklu Teatru Forum (transmisja na żywo) z możliwością interaktywnego udziału widzów (interwencje i dyskusja).

III etap projektu:
DZIAŁANIA LOKALNE edukatorów i edukatorek

Miejsce: Placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze
Termin: wrzesień 2022 r. – luty 2023 r.

 1. Lokalne warsztaty Teatru Forum z młodzieżą:
  Przeprowadzenie cyklu warsztatów Teatru Forum.
  Przygotowanie 7 spektakli Teatru Forum.
 2. Lokalne sesje Teatru Forum z młodzieżą:
  Przedstawienie spektakli i debata z udziałem widzo-aktorów.
  Przeprowadzenie ankiety.
 3. Warsztat Działamy na rzecz integracji (warsztat podsumowujący):
  Podsumowanie doświadczeń młodzieży po warsztatach i sesji Teatru Forum.
  Podsumowanie ankiet zebranych od widzów po sesji Teatru Forum.
  Opracowanie rekomendacji nt. przeciwdziałania dyskryminacji.
 4. Przekazanie rekomendacji placówkom.
  Przekazanie przez młodzież rekomendacji nt. działań służących integracji młodzieży różnej narodowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

IV etap projektu:
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Termin: 8 kwietnia 2023 r.
Tematy konferencji:

 • Rezultaty projektu.
 • Prezentacja rekomendacji wypracowanej przez młodzież.
 • Prezentacja broszury Teatr Forum w temacie integracji.