Etap I. Termin: luty – sierpień 2022

Szkolenie dla 14 edukatorów z woj. małopolskiego:

  1. Metoda Teatru Forum,
  2. Zagadnienia integracji młodzieży i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Etap II. Termin: sierpień 2022

Seminarium online z pokazem spektaklu Teatru Forum  – dyskusja i panel ekspercki na temat praw człowieka i Teatru zaangażowanego społecznie oraz jego wpływu na procesy integracyjne. 

Etap III. Termin: wrzesień 2022 – luty 2023

  1. Spektakle i debaty Teatru Forum – realizowane w środowiskach lokalnych edukatorów.
  2. Warsztaty „Działamy na rzecz integracji” – wypracowanie rekomendacji dla placówek na podstawie wniosków z debat.

Etap IV: Termin: kwiecień 2023

Konferencja podsumowująca – wykorzystanie Teatru Forum w procesie integracji młodzieży różnych narodowości.

 

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?

Projekt obejmuje: 

  • 120 godzin szkoleniowych w metodologii Teatru Forum, zakończone certyfikatem uczestnictwa,
  • spotkania z ekspertami ze wszystkich dziedzin poruszanych w projekcie,
  • mentoring i wsparcie w procesie samodzielnego tworzenia spektakli oraz debat Teatru Forum,
  • wyżywienie, oraz nocleg dla osób spoza Krakowa.