Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji w zespole, w tym: umiejętności prezentowania swoich pomysłów i potrzeb oraz empatycznego przyjmowania propozycji; umiejętności przekazywania cennych informacji zwrotnych; umiejętności wspólnego, partnerskiego podejmowania wyzwań i rozwiązywania trudności; umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktu.
Program warsztatów:

  1. Co to jest zespół i jak ulepszyć pracę w zespole?
  2. Wspólne cele a efektywność zespołu.
  3. Zasady efektywnej komunikacji.
  4. Aktywne słuchanie i skuteczne zadawanie pytań.
  5. Komunikacja niewerbalna.
  6. Rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat prowadzony jest metodą dramy, wykorzystuje improwizację, burzę mózgów i gry szkoleniowe.