Warsztaty rozwojowe oparte są o metodę dramy, Teatru Forum, improwizacji i storytellingu. Narzędzia te służą prowadzącym trenerkom do stworzenia takiej sytuacji kontaktu ze sobą, by uczestnicy i uczestniczki w jak najbardziej spontaniczny i naturalny sposób mogli przyjrzeć się sobie, swoim odruchom, myślom, emocjom. Celem tych warsztatów jest przyglądnięcie się sobie, zwiększenie samoświadomości oraz refleksja.
Tematy tych warsztatów mogą być różnorodne i przeznaczone dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowe, zrealizowane tematy warsztatów:

  • W poszukiwaniu siebie.
  • Wzorce kobiecości.
  • Macierzyństwo. Tacierzyństwo czy ojcostwo. O paradygmacie nowych ról rodzicielskich.
  • Czym jest macierzyństwo dzisiaj?
  • Pochwała błędu.
  • Ja w emocjach.
  • Otwieracz