To cykl czterech warsztatów adresowanych do rodziców i ich dzieci, którego celem jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na komunikację w relacji: dziecko – rodzic, na postawę, jaką przyjmujemy, kiedy obserwujemy u naszych dzieci sposób przeżywania trudnych emocji, a także na to, w jaki sposób my – rodzice komunikujemy dzieciom o naszych emocjach.
Warsztaty mają na celu „wzięcie emocji pod lupę”, przyjęcie postawy akceptującej wobec świata uczuć oraz przyglądnięcie się i korygowanie naszego podejścia w codziennej komunikacji z dziećmi, ze sobą, z innymi ludźmi.
Tematy czterech warsztatów:

Cykl warsztatów dla RODZICÓW Cykl warsztatów dla DZIECI
I Emocje u rodzica i dziecka – czujemy, rozpoznajemy i rozumiemy. Czuje, rozpoznaje i wyraża uczucia.
II Słucham i słyszę – chcę zrozumieć. Mówi czego potrzebuje.
III Współpraca – wspólne szukanie rozwiązań. Szuka rozwiązań.
IV Co zamiast karania – wsparcie w uczeniu brania odpowiedzialności.  Decyduje i ponosi konsekwencje.

Spotkania odbywają się w następujący sposób: 1 godz. – warsztaty dla dzieci (np. w grupie przedszkolnej), 2,5 godz. warsztaty dla rodziców.
Warsztaty takie mogą być realizowane w grupach przedszkolnych.