Drama jest metodą pracy z grupą, która polega na wchodzeniu w role i na doświadczaniu sytuacji dramowej na trzech poziomach: umysł, ciało, emocje. Istotna dla dramy jest improwizacja i działanie bez przygotowania, zaufanie temu, co powie nam ciało, co podpowiedzą nam emocje. Działanie w fikcyjnej sytuacji daje poczucie bezpieczeństwa, jest też okazją do przećwiczenia sobie nowego zachowania, tym samym przygotowując nas do działania w realnych okolicznościach.
Dodatkowym atutem zachęcającym do uczestnictwa w dramie jest „duch zabawy”, który sprawia, że uczestnicy i uczestniczki chętnie zanurzają się w nowe doświadczenia. Służy to jednak głębszej refleksji. Przyglądanie się sobie w dramie, sobie na styku dwóch jakości (trochę jestem sobą, a trochę w roli), który to moment w dramie nazywa się „metaxis”, to najważniejsze doświadczenie dramowe, które poddane grupowej refleksji, a także autorefleksji, może sprzyjać zmianie i rozwojowi jednostki. Taki też jest cel dramy: samorozwój.
Drama uznana została także za skuteczną metodą edukacyjną. Potwierdziło to m.in. międzynarodowe badanie przeprowadzone w 2010 r. „Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education”, w którym wzięło udział ponad 4500 osób z 12 różnych krajów. Doświadczenie dramowe prowadzi do większej elastyczności, kreatywności i aktywności społecznej. Podnosi kompetencje społeczne, poczucie własnej wartości, motywuje do działania, stwarza możliwość rozmowy na trudne tematy, jest pretekstem do głębokiej autorefleksji.

Teatr Forum – Szczególnie istotną formą w naszej pracy jest Teatr Forum, jako metoda dramowa, wywodząca się z Teatru Uciśnionych brazylijskiego reżysera Augusto Boala. Kluczowe wartości tej metody opierają się na demokratyczności całego procesu teatralno-dramowego, w którym widzo-aktorzy biorą udział w „grze”, stając się aktywnymi twórcami własnego losu, zdolnymi zakwestionować zastany porządek i działać na rzecz zmian. Te wartości chcemy wcielać w życie, edukując młodych ludzi w kierunku większej świadomości społecznej.
Teatr Forum jest dla nas metodą, która pozwala na wypowiedzenie swojej niezgody na niesprawiedliwość w sposób ekspresyjny i symboliczny. To metoda teatralna, która ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu na interesujące kobiety tematy, związane z sytuacją dla nich opresyjną oraz szukania rozwiązań wyjścia z tych sytuacji i rozumienia mechanizmów, które za nimi stoją.
Teatr Forum jest z jednej strony działaniem, które wzmacnia grupy dyskryminowane, poprzez wspólne odczucie niesprawiedliwości i niezgody na nią, a z drugiej poprzez odgrywanie improwizowanych sytuacji opresyjnych staje się swoistą próbą generalną do zmiany społecznej.

Arteterapia to terapia przez sztukę. To praktyka, która pomaga w otwieraniu spontanicznej ekspresji twórczej udzi oraz w rozwijaniu i wzmacnianiu ich zasobów osobowych. Celem arteteterapii jest podnoszenie samooceny i samoświadomości. Odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci, młodzieży i dorosłych – potrzeby samookreślenia, poczucia własnej wartości, sensu życia, akceptacji otoczenia. Od tych zasobów zależy jak człowiek radzi sobie ze stresem, z porażką, z naciskiem różnych grup społecznych.
Centralnym punktem warsztatów arteterapeytycznych jest stymulowanie samorealizacji ludzi, budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby, podwyższanie samoświadomości w zakresie własnych emocji, motywacji i poczucia sensu życia.

Instrumenty intuicyjne – Na naszych warsztatach używamy instrumentów, z których można korzystać w sposób intuicyjny. Są to, m. in. bęben szamański, kij deszczowy, kubek burzowy czy sansula.
Podnoszą one jakość warsztatów, wspierają ich efektywność dzięki uruchomieniu pozawerbalnej komunikacji i wielozmysłowego poznania. Pozwalają stworzyć pełniejszą atmosferę spotkania, skupiając zainteresowanie uczestników także na innych środkach wyrazu, uwrażliwiają i ułatwiają wchodzenie w role. Niektóre z nich wyciszają i odprężają, inne pobudzają i wzmacniają. W tym znaczeniu mają więc charakter relaksacyjny i arteterapeutyczny.