Fundacja Kurdybanek otrzymała fundusze z Erasmus+ Młodzież na zrealizowanie projektu „Lets’t talk, how we talk about Gender”.

Celem projektu „Porozmawiajmy o gender” było zwiększenie świadomości z zakresu tematyki gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji dziewczyn i kobiet oraz chłopców i mężczyzn, która dzieje się w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej. Cel ten chcieliśmy zrealizować po to, by trenerzy i pracownicy młodzieżowi – uczestnicy naszego szkolenia mogli w sposób bardziej świadomy i ukierunkowany pracować ze swoimi podopiecznymi/odbiorcami w obszarze tematyki gender.

Istotna podczas tego szkolenia była dla nas rozmowa o stereotypach dotyczących kobiecych i męskich ról społecznych, o dyskryminacji ze względu na płeć, a także uwrażliwienie na język oparty na wzajemnym szacunku i uznaniu.
Projekt zrealizowany został metodą Teatru Uciśnionych i metodą dramy.

Tematyka gender jest bardzo żywa ostatnimi laty, na wielu uniwersytetach w ostatnich latach powstały kierunki Gender Studies, wyszło sporo książek na ten temat. Kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do prowadzenia polityki Gender mainstreaming, której celem jest transformacja struktur społecznych i instytucjonalnych tak, aby zapewniały one równe traktowanie wszystkich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją GENDER_brochure. Broszura ta jest jednym z narzędzi proponowanych do pracy z młodzieżą na międzynarodowym portalu SALTO.


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.